”Utrolig let at have med at gøre”

Sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsen, Vahid Raben, fortæller om deres valg af SecureDevice´s SaaS-løsning easycurity.

Om Vahid RabenSektionsleder, IT-drift
Har driftsansvaret for alle internt drevne it-systemer og basis-it til de fleste områder i Sundheds- og Ældreministeriet.

Skal bl.a. sikre, at alle procedurer bliver overholdt, udrede tekniske it-sikkerhedsspørgsmål og sikre, at styrelsen er i stand til at håndtere aktuelle sikkerhedsudfordringer i forhold til it-driften.