Høj sikkerhed via tillidsfuldt samarbejde

For DLR Kredit skal en god sikkerhedsleverandør ikke alene yde kompetent rådgivning. Der skal også være evne og villighed til at indgå i et reelt samarbejde og sparre om, hvilke løsninger, der rammer behovet bedst.

Se løsninger fra SecureDevice
Om DLR Kredit
Om DLR Kredit
DLR Kredit ejes af lokale og regionale pengeinstitutter og yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme.

Lars Faber er it-driftschef i realkreditinstitutionen og bl.a. ansvarlig for drift og indkøb af software og konsulentydelser vedrørende It-sikkerhed.

Løbende service
DLR Kredit har i samarbejde med SecureDevice valgt et passende serviceniveau bestående af følgende:

• Løbende fleksibel sikkerhedsalarm
• Månedlig endpoint-rådgivning
• Månedlig SIEM-rådgivning
• Kvartalsvis afrapportering